21 Aralık 2012 Cuma

KREDİ MASRAFLARINI GERİ ALMAK YA DA ALAMAMAK, İŞTE BÜTÜN MESELE BU…

Reklam kodu buraya eklenecek

Kredi masraflarını nasıl geri alacaksınız ?

Ülkemizde yaşayan hemen hemen herkesin şu an sıklıkla sorduğu soru bu: bankaların kullandırdıkları kredilerden kestikleri masraf ücretleri iade edilecek mi? Gerek Yargıtay, gerek hakem heyetleri ve gerekse yerel mahkemeler arasında geçen ve bizleri etkileyen bu konu ne zaman kesinleşecek. Her bir bankanın kredi sözleşme metni farklı olduğu için tabi ki bu birimler sözleşmenin içeriğini özellikle dikkate alıyorlar ama her banka için çıkartılmış olan karar da farklılık gösteriyor. Bu düşünceler  ışığında konu ile ilgili neler yapılması gerekiyor.  Hangi banka hangi mahkeme acaba ne karar verdi. 

Konu ile ilgili medyada çıkan haberler neler?


 

Banka kredisi kullanan tüm vatandaşlar aşağıda eklediğimiz  iki dilekçe örneğini bir kenara not edin...

Onlarca yerel mahkeme ve Yargıtay , bankaların kredi kullandırırken aldığı dosya ve diğer masrafların 10 yıl geriye dönük olarak ödenmesine karar verdi.  Bunun için son 10 yılda kredi kullanan herkesin bir dilekçe ile bankaya başvurması yeterli...

Hükümet Tüketici Kanun Taslağı’yla bankaların aldığı masrafların kaldırılması için düğmeye basmıştı. Taslak kredi kartı aidatı, hesap işletim ve dosya ücreti gibi 31 farklı kategoride alınan ücretlerin kaldırılmasını öngörüyor. Yargıtay da zaten kredi kullanılırken vatandaştan alınan dosya masrafının haksız olduğuna karar vermiş, 10 yıl geriye dönük ödenmesine hükmetmişti.

12 milyonu ilgilendiriyor

Yargıtay kararına karşın dosya masrafı adı altında aldığı paraları geri ödemeyen bankalara yerel mahkemelerden de tokat gibi bir karar daha çıktı. Yerel mahkemeler verdikleri kararlarda her türlü kredi kullanıcısının geriye dönük olarak 10 yıllık kredi masraflarını alabileceğine hükmetmeye başladı. 10 yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaş haktan yararlanacak.

Bankalar hâlâ kulak tıkıyor

Ancak bankalar hâlâ kararlara kulak tıkıyor. İşlem ücretlerine her gün yenisi ekleniyor.
Kastamonu’dan Yozgat’a, Isparta’dan Adana’ya kadar son bir yılda birçok tüketici mahkemesinden masrafların iadesine yönelik onlarca karar çıktı. Bazı bankalar yapılan itirazlarla aldıkları kredi masraflarını iade etmeye başladı. Bazı bankalar ise ‘dava açın’ diyerek, müşteriyi kapıdan çeviriyor.

Ayrıca masraf isteyen var

Bazı bankalar tüketici hakem heyetini adres gösterirken, bazıları ödeme için geriye dönük ücret ve komisyon dökümlerini, döküm için ise 30-40 lira istiyor. Çünkü bankalar dökümanları saklamak zorunda. Bankalar, kredi sözleşmesinde masraf alınacağına dair hüküm yoksa ve istediği masrafın nedenini ispatlayamıyorsa vatandaştan aldığı ücretleri geri ödemekle yükümlü.

Ne yapılması gerekiyor?

 Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yolun takip edilmesi gerekmektedir.

1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup mutlaka ve mutlaka iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. Mektup örneği için tıklayınız
Bankanın kredi dosya masrafını tarafınıza iade etmesi durumunda hiçbir sorun kalmayacaktır. 
Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi ve size olumsuz cevap vermesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

2. Aşama: Bankanızın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine
a- Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği için tıklayınız.
b- Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

Kaynak: http://www.eneger.com/kredi-dosya-masrafi-geri-alma-ornek-dilekce/#ixzz2Fh53k8IK
Bu yazı yukarıdaki linkten alınmıştır.


İŞTE BANKAYA VE HAKEM HEYETİNE GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1.AŞAMA
BANKAYA İLK VERİLEN DİLEKÇE

................................ Bankası ........................... ili ................................. şube müdürlüğüne
Konu: Kredi masrafları iadesi.
Bankanızın ......... numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye
ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi
masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.”
Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük
dökümünün bir listesinin verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma
iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve
avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.
Saygılarımla,
..../...../2012
Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA


2. AŞAMA : 
HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

T.C. ............................. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikayet Eden :
Adres :
E- Posta&Telefon :
Şikâyet edilen :
Adresi :
Şikayetin parasal değeri :
Şikayetin tarihi :
Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan .................. -
TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)
Açıklamalar:
1-) .................. Bankası, ...................... şubesinden ............................ tarihinde
............................ adı altında ................... Türk Lirası kredi aldım.
2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği
bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için
sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin
bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)
4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi
bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı
olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi
yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.
Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir
(4077/6. Madde).
5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya
hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması
ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi
şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan
..................... TL’nin iade edilmesi gerekir.
6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince
hakem heyeti yetkisindedir.
7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.
Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,
posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.
İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ............................ TL’nin
tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.
Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)




Yargıtay'dan şok karar!
Kredi kullananlar dikkat!
12 Aralık 2012 Çarşamba, 06:59:05
Deniz ÇİÇEK/ANKARA
Tüketiciler ve bankalar, krediler nedeniyle alınan komisyon ve ücretler nedeniyle karşı karşıya gelirken, konuya yönelik son karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, çektiği kredi nedeniyle ödediği masrafların kendisine iade edilmesini isteyen vatandaşı haklı bulan yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, konut kredisi çekerken alınan masrafların zorunlu olduğunu belirterek, "Kaldı ki, sigorta yapılması tüketicinin de yararına" dedi. Bir bankadan 45 bin TL'lik konut kredisi kullanan vatandaş, bu kredi için bin 950 TL masraf alındığını ve daha sonra yeniden yapılandırdığı bu kredi için tekrar 517 TL'lik komisyon kesildiğini belirterek, "kendisinden haksız olarak alınan" toplam 2 bin 467 TL'nin faiziyle birlikte iade edilmesi için dava açmıştı.
  



Çelişkili bir çok haber...Çelişkili bir çok fikir var. Hangi haber doğru. Nasıl başvurmalıyız.Yazılanların aksine gerçekten yapılması gerekenler neler? Konu ile ilgili Avukat Hüseyin Mutlu soruları yanıtladı.

1-) Konut kredi masraflarını geri alabilir miyim?
Bankalardan her ne ad altında olursa olsun konut, ihtiyaç, araç hiç fark etmez; kredi alan herkesin başvuru hakkı vardır. Dolayısıyla kullandığınız konut kredisi için aşağıda belirttiğim şartlar varsa geri almak için başvuru yapabilirsiniz.

2-) Ben önceden kredimi aldım, ödedim bitti benimde geri alma hakkım var mıdır?
Örneğin; 2007 yılında taşıt kredisi aldınız, 2010 yılında da tüm ödemeleriniz bitti. Bu durumda da alma hakkınız var. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararlarında gözükeceği üzere geriye yönelik 10 yıl alma hakkınız bulunmaktadır. Yeni Borçlar Kanundaki Sebepsiz Zenginleşme başlığını taşıyan m. 82.  de yer alan ‘her halde zenginleşmenin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.’ maddesinden de yola çıkarak 10 yıl geçmişe dönük isteme hakkınız vardır. Bu makalemin yayınlaması Şu an itibariyle 2002 yılının eylül ayından sonra çektiğiniz bir kredinin masrafını almada süre bakımından bir sakınca yoktur. Aynı zamanda haksız şart olan bu ücretleri ödemek bunları kabullendiğiniz anlamına gelmemektedir. ( 13.Hukuk Dairesi Esas:  2011/5605 Karar: 2011/14474; Esas:  2011/4736, Karar: 2011/11579 )

3-) Bankaya gittiğimizde böyle bir hakkımızın olmadığını söylediler. Dosya masrafları hukuka aykırı mı? Bankalar aldıkları dosya masrafının hepsini vermek zorunda mı?
Bankaya gittiğinizde banka haliyle para iade etmemek için her türlü zorluğu çıkaracaktır ki çıkarmaktadırlar. Dosya masrafı adı altında değişik kalemlerde alınan birçok ücret bulunmaktadır. Sözleşme serbestliği ilkesi çerçevesinde kredi çekeni aydınlatıp bu konuda müzakere edip bu parayı alabilirler. Ancak bankalar müzakereyi bırakın bilgilendirme bile yapmamaktadır. Kredi çekenin içeriğine müdahale edemeyecek bir biçimde yapılan sözleşmelerle alınan ücret yasal değildir. Yani bankanın bu ücretleri alabilmek için sözleşmelerin sonlarına attığınız imza yetmemektedir. Bu konuda bilgilendirme ve müzakere ettikleri ispatlayabilmeleri için sözleşme sonlarına atılan imzalar yanında dosya masraflarının neye ne kadar olduğu belirtilecek. Bu maddenin yanında bir de imzanız olacak. Örnek verecek olursak;
Kredi sözleşmesi kapsamında dosya masraf tutarı, (……..) TL’dir. İmzanız.
Kredi sözleşmesi kapsamında komisyon tutarı, (…….) TL’dir. İmzanız.
Sözleşme maddeleri içersinde bu yukarıda verdiğim örnekler olmaktadır. Yalnız bu maddelerin yanında imzanız da olması gerekmektedir. İmzanız sadece sözleşme sonlarında var, bu maddelerin yanında yoksa yüksek mahkeme kararlarında da görüleceği üzere sözleşmelerin maktu olduğu tüketiciyi aydınlatmadan ve müzakere etmeden bankaların bu işlemi yaptığı kabul edilmekte; bu sebeple de bunların yasal olmadığı kararları veriliyor. Kaldı ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/2.maddesi gereğince, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

4-) Nasıl geri alabilirim?

Bankanızla muhatap bile olmayın, bir sürü uydurma bilgi verip moralinizi de bozarlar. İlk önce krediyi çektiğiniz bankanın genel merkezine aşağıda örneği verilen dilekçenin boşluklarını doldurarak iadeli taahhütlü olarak gönderin. Bankada gönderdiğiniz dilekçeyi alan kişinin imzası adresinize gelecek. Bu geldikten sonra banka haksız aldığı ücretleri iade ederse sıkıntı yok. Büyük ihtimal etmez, 1.161,67 TL altında ise yine örneğini verdiğim dilekçeyi doldurarak Tüketici Hakem Heyetine müracaat ediniz. Büyük şehir statüsündeki il Tüketici Hakem Heyetlerinde bu parasal sınır 3.032,65 TL olduğunu hatırlatmakta fayda var. Buraya kadar hiçbir ücret yatırmanıza gerek yok. 1.161, 67 TL üzerinde ise gönderdiğiniz dilekçeden sonra paranızı yatırmamışlarsa Tüketici Mahkemelerine müracaat ediyorsunuz. Bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Tüketici mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ediyorsunuz. Şunu hatırlatmakta fayda var, Tüketici Hakem Heyetlerine müracaatta hiçbir ücret yatırmanıza gerek yok. Mahkemeye müracaatlarda harç alınmıyor ancak tebligat masrafları, bilirkişi ücreti adı altında 250 TL civarı bir ücret alınır. 



                               ……………….. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                     ….…………..

KONU                     : Kredi masraflarının iadesi hakkında talep

AÇIKLAMALAR  :

Bankanızın ………………………  kredi hesap nolu müşterisiyim. Bankanızın ……………… Şubesinden,  ……. ay vadeli, …………… Kredisi kullandım. Tarafıma bilgi verilmeden ve müzakere etmeden matbu sözleşme imzalatılarak, hukuka aykırı bir şekilde dosya masrafı adı altında çeşitli kalemlerde ücret almış bulunmaktasınız.
      Şöyle ki, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" başlığını taşıyan 6.maddesinde:"Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir." Hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24.maddesinde: "Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez." Hükmüne yer verilmiştir.
Bu kanun maddeleri doğrultusunda, çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.”
Yukarıda izah edilen sebeplere binaen,
1-   Bahsi geçen kanun ve yargı kararları doğrultusunda bankanıza ait kredi hesabıma yatırmış olduğum dosya masraflarına ilişkin hesap özetinin ve kredi sözleşme örneğinin bir suretinin tarafıma verilmesini,
2-   Aynı zamanda bankanıza yatırmak zorunda kaldığım tarafımla müzakere edilmeden alınan kredi ve sigorta masraflarının toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,
    Aksi takdirde söz konusu alacağımın yasal faizi ile birlikte tahsili için yasal yollara başvuracağımı ve doğacak yargılama giderleri ile ücreti vekâletin tarafınıza yükletileceğini bildiririm. ....../...../2012
ADRES:                                                                                                                   Ad-Soyadı
                                                                                                                                                                             İMZA 

Not: Bu dilekçeyi PTT’den iadeli taahhütlü mektupla bankanızın genel müdürlüğüne gönderiniz. Bankanızın genel müdürlük adresini internetten öğrenebilirsiniz. Sizin adresinize bu dilekçeyi alan kişinin imzası gelecek, sakın atmayın. Eğer banka gerekeni yapmazsa Tüketici Hakem Heyetine vereceğiniz dilekçede sözleşmeyle birlikte ek olarak sunacaksınız.
 AV. Hüseyin MUTLU

6 yorum:

 1. Bay Dürüstlük Igein Izevbekhai, Aiicco sigorta Ltd temsilcisi degilim, biz güven ve onur ile bireysel farkliliklara

  kredi vermek. Biz% 3 faiz oraniyla kredi vermek. Eger ilgileniyorsaniz lütfen bu sirket e-posta bize ulasin: Simdi

  (igein_h_yizevbekhai@admin.in.th) sizin kredi doküman transferi ok ile devam etmek. Eger kendilerini kurmak için

  kredi gerekiyorsa, bir sirket veya okul Aiicco sigorta plc son derece açiktir.
  Kisisel is kredisi
  Insaat kredi.
  Proje kredisi.
  Çocuklar ve büyükler için egitim kredisi.
  araç kredisi
  Biz kredi basvurunuzu bekliyor.

  YanıtlaSil
 2. Bay Dürüstlük Igein Izevbekhai, Aiicco sigorta Ltd temsilcisi degilim, biz güven ve onur ile bireysel farkliliklara

  kredi vermek. Biz% 3 faiz oraniyla kredi vermek. Eger ilgileniyorsaniz lütfen bu sirket e-posta bize ulasin: Simdi

  (igein_h_yizevbekhai@admin.in.th) sizin kredi doküman transferi ok ile devam etmek. Eger kendilerini kurmak için

  kredi gerekiyorsa, bir sirket veya okul Aiicco sigorta plc son derece açiktir.
  Kisisel is kredisi
  Insaat kredi.
  Proje kredisi.
  Çocuklar ve büyükler için egitim kredisi.
  araç kredisi
  Biz kredi basvurunuzu bekliyor.

  YanıtlaSil
 3. Merhaba, Kredi Başvurusu
  Eğer% 2 @ kredi almak ilgileniyor musunuz? Eğer evetse,? Eğer kredi olarak ihtiyacınız olan kredi hakkında daha fazla bilgi için şimdi bize e-posta. Aşağıdaki bilgilerle birlikte gloryloanfirm@gmail.com: Artık bizimle irtibata geçiniz.
  $ 3,000.00 $ kadar 20,000.000.00 Bizim teklif de daha fazla bilgi için başvuruda
  {Krediler aşağıdaki formu doldurun}
  Adınız: ===========
  ÜLKE: ===========
  DEVLET ===========
  ADRES: ===========
  TÜR: ===========
  Tutar gerekli: ===========
  DÖNEM: ===========
  TELEFON NUMARASI: =========== =============
  Bayan Glory adı
  Bu e-posta adresinden bizimle irtibata: gloryloanfirm@mail.com Selamlar

  Meşru şirketlerin daha iyi hesap.

  Cevap

  YanıtlaSil
 4. *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para garantisi

  İyi kredi puanıyla, Credit Financier Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

  İletişim Adresi:
  Doğrudan posta
  creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlaSil
 5. *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para için garanti

  İyi kredi puanı ile Credit Financiaer Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

  İletişim Adresi:
  Whatsapp: +15184181390
  Doğrudan posta
  creditfinancierhome@gmail.comn

  YanıtlaSil
 6. Benim adım Irrua Uzman Hastanesi Dr Wilson Jones, organ cerrahisi uzmanıyım ve satmak isteyen insandan organ alımı ile uğraşıyoruz, Böbrekinizi satmak ilginizi çekiyorsa, lütfen geri dönmekten çekinmeyin. Bizi daha ileriye taşıyabiliriz. Ve böbrekinizi satmaya hazırsanız, bu bizim E-postamız.

  irruaspecialisthospital@gmail.com

  YanıtlaSil

Selam Dostum ! Bugün Nasılsın :)